Jagten er gået ind – støjkilder skal findes

Vi har besluttet os for at gøre noget ved vores internetforbindelse, som er generet af en masse støj. Måske mærker du som medlem ikke noget til det i det daglige, hvis du ikke bruger internettet til streaming, spil eller andre ting, som kræver stor båndbredde. Men der er mange medlemmer, som oplever svingende hastigheder og periodevise udfald.
Det gør vi nu noget ved! Og her er “den langhårede tekniske forklaring”, hvis du vil vide mere om baggrunden og det tiltag, vi har iværksat.
Efter renoveringen af vores anlæg er en stor del “støjkilder” (husstande med dårlige installationer) dukket op – installationer hvis indstråling i nettet har været holdt kunstigt nede grundet en fejlagtig indjustering man tidligere foretog for at nedbringe støjniveauet.

Disse støjkilder viser sig tydeligt i vores overvågningssystem. Vi har godt 20 stærkt problematiske husstande på en liste, og de vil blive kontaktet direkte (pr. brev i postkassen) med påbud om at få deres installation efterset og optimeret.

I nogle tilfælde kan det være stikledningen, der er hullet som en si, kablet der simpelthen er for gammelt og for dårligt, eller stikket i væggen (måske på loftet) der enten er for dårligt eller måske samlet forkert. Der kan også være forstærkere involveret, som sidder forkert placeret og derfor giver støj på internetforbindelsen. Og endelig – og meget sandsynligt – kan det være installationen, der er lavet forkert og uden den påkrævede TV-/datasplitter (skillefilter COMEGA DVU-4 eller tilsvarende).

Det første man skal sikre sig er, at TV- og datasignalet bliver delt dér hvor stikledningen kommer ind i huset (evt. på loftet). Dette gøres i en separat TV/datasplitter eller i en antennestikdåse med TV/radio- og dataudtag. Princippet for en korrekt udført installation kan ses her.

Hvis der sidder en gammel model fra dengang hvor Dansk Kabel TV lavede installationer SKAL den skiftes til den korrekte model, da den gamle type dæmper signalet alt for meget.

Fra TV-/datasplitteren skal der gå et kabel direkte til modem/router og et kabel til den øvrige del af antenneinstallationen. Signalet til modem/router må altså ikke gå igennem den antenneforstærker, som skal sidde i huset hvis der er mere end 1 antenneudtag. Signalet til modem/router må heller ikke sløjfes igennem antennestikdåser i huset, for eksempel for at komme til den anden ende af huset, da der er for meget dæmpning i disse antennedåser. Også her gælder det at signalet til modem ikke må gå igennem en antenneforstærker.

Alle kabler og stik skal laves med 100% HF tætte komponenter, og alle stik skal spændes korrekt. For at vi alle i foreningen får det bedst mulige ud af vores internetløsning er det yderst vigtigt at dette bringes i orden hurtigst muligt.

Vi vil naturligvis opfordre alle medlemmer, som ikke hører fra os direkte, til på eget initiativ at gå egen installation igennem og sikre, at den dels er udført i henhold til forskrifterne (skitsen her) og dels er forsynet med tidssvarende, godkendte og HF-tætte dele.

Venlig hilsen bestyrelsen