Priser

Priser på TV-pakker 2018 inkl. moms  1) Kr.
1 Grundpakke 80 kr.
2 Mellempakke 290 kr.
3 Sportpakke 430 kr.
2 Familiepakke 360 kr.
3 Fuldpakke 506 kr.
VAL – GEBYRER 2018 inkl. moms Kr.
4 Årligt medlemsbidrag (vedtaget på sidste generalforsamling) 400 kr.
5 Pakkeskiftgebyr, pr. skift 2) 500 kr.
6 Frakobling / Tilkobling (fx efter restance) 3)  650 kr.
7 Opkrævning via girokort (medlemmer ej tilmeldt PBS – opkræves bagud) 25 kr.
8 Rykkergebyr, pr. udsendt rykker 100 kr.

Opsigelse
Tilslutningspligten er ophævet. Opsigelsesvarsel 30 dage til termin skyldes, at foreningen forudbetaler kvartalsvis til Glenten. Samtidig skal dette varsel sikre, at vi har tid til administrative rettelser, afstemning af konto (tilbagebetaling, opkrævning af restance m.v.) samt teknisk lukning af forbindelse.

Opsigelse og lukning er gratis. Opsigelse af medlemskab i Vindinge Antennelaug kan ske kvartalsvis med 30 dages varsel til termin (1.1., 1.4., 1.7. og 1.10.). Opsigelse skal indgives skriftligt til bestyrelsen. Bemærk at forudbetalt kontingent ikke tilbagebetales, jf. foreningens vedtægter. Kort tid før medlemskabets ophør vil du modtage en slutafregning.

Har du haft internet, skal du huske at routeren er foreningens ejendom. Den skal afleveres til et bestyrelsesmedlem inden fraflytning.

Ejerskifte
Husk at sende en formel opsigelse, hvis du sælger din ejendom. Opsigelse i forbindelse med salg af ejendommen er gratis. Forudbetalt abonnement og TV-pakker afregnes med ny ejer på refusionsopgørelsen, hvis ny ejer ønsker medlemskab. Ny ejer skal tilmelde sig via hjemmesiden, hvor internet også kan bestilles. Ejerskifte og oprettelse/pakkevalg i forbindelse hermed er gratis.

Noter
1) Priserne på TV-pakker kan reguleres med 30 dages varsel i tilfælde af prisstigninger hos foreningens leverandør af TV-signal (Glenten).
Dette vil blive annonceret på hjemmesiden samt i elektronisk nyhedsbrev.

2) Første pakkevalg efter tilflytning er gratis. Øvrige pakkeskift koster kr. 500,- til dækning af tekniker- og administrationsomkostninger.

BEMÆRK – pakkeskift til nedsat pris, hvis du bestiller inden 10/6 2018 –> Nedsat pris: 200 kr.

3) Lukning i en periode uden ejerskifte pålægges gebyr for fra-/tilkobling (fx ved restance). Åbning af en lukket forbindelse efter ejerskifte er gratis.