Generalforsamling

Generalforsamlingen er antennelaugets højeste myndighed. Kun denne kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter, ligesom kun denne kan pålægge medlemmerne økonomiske forpligtelser.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned, så vidt muligt i Vindinge. Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved skrivelse til hvert enkelt medlem.

Generalforsamlingen ledes af den af forsamlingen valgte dirigent, som ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor i antennelauget. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.

Der kan kun træffes beslutning om emner, der er anført på indkaldelsen til generalforsamlingen

I filarkivet kan du downloade referater af tidligere afholdte generalforsamlinger. For at kunne læse referaterne skal du have programmet “Adobe PDF Reader” installeret. Programmet kan du evt. hente her.

Bestyrelsen opfordrer til at alle medlemmer møder op ved den årlige generalforsamling, da vi er meget interesseret i at høre alles mening samt få så bred en deltagelse som muligt. Hvis du er forhindret i at kunne deltage, kan du give fuldmagt til et andet medlem. Der kan kun medbringes 1 fuldmagt pr. medlem. Fuldmagt kan downloades her.