Generalforsamling

Generalforsamlingen er antennelaugets højeste myndighed. Kun denne kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter, ligesom kun denne kan forpligtige medlemmerne økonomisk.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, så vidt muligt i Vindinge. Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved skrivelse til hvert enkelt medlem.

Generalforsamlingen ledes af den af forsamlingen valgte dirigent, som ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor i antennelauget. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.

Der kan kun træffes beslutning om emner, der er anført på indkaldelsen til generalforsamlingen

Du kan her hente dokumentation fra de tidligere generalforsamlinger der har været afholdt. For at kunne læse referaterne skal du have programmet “Adobe PDF Reader” installeret. Programmet kan du evt. hente ved at klikke her.

Der opfordres til at alle medlemmer møder op ved den årlige generalforsamlingen, da vi er meget interesseret i at høre alles meninger samt få så bred en deltagelse som muligt. Såfremt man er forhindret i at kunne deltage, kan evt. nedenstående fuldmagt benyttes.

– Download fuldmagt til generalforsamling her!