Kabel installation til Internet

Installation af kabelmodems/set-top bokse og flere radio/TV tilslutninger behøver ikke at være kompliceret, hvis man blot følger visse spilleregler.

Under listen af vigtigste parametre er punkterne ydereligere forklaret.

Det er nødvendigt at følge denne vejledning for at opnå et tilfredsstillende resultat.

De vigtigste parametre er:

a. At have det rigtige signalniveau.
b. At apparaterne ikke forstyrrer hinanden.
c. At den valgte forstærker kan behandle de ofte mange programmer uden forstyrrelser.
d. At EMC lovgivningen overholdes, så ind- og udstråling ikke giver problemer.
e. At dæmpningen mellem apperaterne er min 36 dB.

A. Signalniveau
Det vigtigste er at kontrollere signalniveauet med et måleinstrument. Signalniveauet bør være mellem 60 og 77 dBµV. Hvis et måleinstrument ikke er til rådighed, kan man indskyde et dæmpeled på 6 dB i indgangen af det TV, der har det svageste signal (ofte det længste kabel). Forstærkeren indjusteres, så der akkurat er synlig “sne”/pixler på skærmen på både VHF (kanal 2-12) og UHF (kanal 21-69). Når dæmpeleddet herefter fjernes, vil billedet være klart og uden forstyrrelser.
Ved for svage signaler vil der være “sne”. Ved for kraftige signaler vil der være skråstriber, interferens m.m.

B. Isolation
Alle apparater med indbygget tuner udsender et uønsket signal på indgangsbøsningen, som kan forstyrre andre radio/TV apparater.
For at undgå disse gensidige forstyrrelser, er det meget vigtigt, at man anvende fordelingsudstyr med en god dæmpning (min. 36 dB) mellem udgangene.
C. Udgangsniveau på forstærker
Ved valg af forstærkere er det nødvendigt at have balance mellem forstærkning og max. udgangsspænding.
Ved forkert valg vil man få henholdsvis “sne” eller interferens eller begge dele.

D. Skærmdæmpning
Hvis der er mange TV programmer på et system, vil mange af dem ligge i samme frekvensområde som mobile sendere/modtagere med mulighed for gensidige forstyrrelser. Det er derfor nødvendigt, at der anvendes udstyr med tilstrækkelig afskærmning. EMC lovgivningen er ganske restriktiv på dette område og bør følges evt. ved at følge nærværende vejledning.
Kabelmodems udsender et kraftigt signal, derfor må alt udstyr i forbindelse med disse modems have en tilpas høj skærmdæmpning. Hvis skærmdæmpningen her er for dårlig, vil man ikke blot kunne forstyrre andre signaler men også få begrænset datahastighed på grund af indstrålet støj.

E. Liniearitet/reflektionsdæmpning
Det bedste resultat opnås ved at alle komponenter forbliver 75 ohm dvs. der må aldrig anvendes lavdæmpningsfordelere/splittere men kun stikledningsfordelere med stor dæmpning mellem terminalerne.

Afslutning af udgang
Husk at man altid bør afslutte ubenyttede udgange med en 75 ohm slutmodstand.

Nedenstående finder du 3 løsninger for installation af dit kabel modem på et eksisterende antenne anlæg.

1. Hvis der blot skal være én antennedåse i huset, opsættes typisk én enkelt antennedåse. I dag er dette altid en såkaldt multimediadåse, som har tilslutning for TV, FM samt kabelmodem via en særlig dataudgang. Denne dåse har indbygget 65 MHz filter.

2. Der kan afsluttes i en internetafgrener, som efterfølgende tilsluttes TV/FM på den ene gren, og kabelmodem på den anden gren. Denne afgrener har ligeledes indbygget 65 MHz filter på TV/FM-grenen. TV/FM-grenen kan på sin side igen tilsluttes en separat forstærker (ofte på loft) med efterfølgende mangeleddet afgrener til mange TV/FM-dåser rundt i huset.

3. Man kan også afsluttes i en kombineret Multimediadåse og lokalforstærker, hvormed det er muligt at trække helt op til 6 TV i huset (dette kan kræve ekstra komponenter).

En Internetafgrener er inkluderet i prisen for Vindinge Antennelaugs standard internetinstallation. Ved valg af, om det er behov for forstærker, er kriteriet, at der skal være minimum 60 dBuV og maksimum 77 dBuV ind i et hvilket som helst TV-apparat, der opstilles.

 

 

 

 

 

 

Der må ikke udtages TV signal fra internetafgrenerens eller multimediedåsens dataudgang . Bagudgående signaler fra TV’ets antenneindgang ødelægger returvejen.

Vindinge Antennelaug leverer med en signalstyrke på 63 – 77 dBuV på første antennedåse.