Teknisk hjælp

Installation generelt
Medlemmer har selv pligt til at vedligeholde husets installation i henhold til vedtægternes § 7 stk. 5-7.

Måske oplever du problemer med udfald på din internetforbindelse, selvom din installation er af nyere dato. Det kan skyldes mange ting, og der skal ikke ret meget til før “støj” kan trænge ind i din installation og påvirke modemmets forbindelse til omverdenen. En anden typisk fejl kan være udfald på enkelte TV-kanaler.

Har du brug for teknisk hjælp til kontrolmåling af stikledning eller udskiftning af stik, dåser, kabler, stikledning og andet i din husstand, skal du kontakte en antenneinstallatør –  ikke en elektriker. Du kan vælge hvem du vil – der er flere lokale, som du finder på nettet eller i telefonbogen.

Vi vil dog klart anbefale den installatør, som er foreningens servicepartner.  Medlemmer af Vindinge Antennelaug tilbydes kontrol af husets installation for et fast gebyr på kr. 375,- inkl. moms.

Kontrollen omfatter
1) Måling i stander
2) Kontrol af stikledning (reflektering med specielt måleudstyr, som kan påvise en evt. utæthed)
3) Visuel kontrol af den interne installation med forslag til forbedringer

Såfremt der ved denne kontrol findes fejl på vores signal leveret til stander ad. 1), skal du ikke betale gebyr. Påvises fejl ad. 2) og/eller 3), skal du betale gebyret, som afregnes direkte med KK Partner (se vedtægternes § 7 stk. 5, 6 og 7). Bemærk at du ved bestilling af vores servicepartner indgår et helt almindeligt kunde/leverandørforhold og afregner direkte og efter aftale med installatøren.

Kontakt KK Partners serviceafdeling på 75381414.

Bemærk at der ikke fra hverken fra Vindinge Antennelaug eller vores servicepartners side er garanti for eller hensigtserklæringer om, at teknikerbesøg skal ske meget hurtigt efter anmodning. Det står således installatøren frit for at planlægge tidspunktet for besøget indenfor alm. daglig arbejdstid. Men det vil selvfølgelig ske “så hurtigt som muligt”.

Installation af internet
Har du brug for hjælp til opsætning af modem og evt. træk af kabler, montering af skillefilter m.m., anbefaler vi dig at kontakte vores servicepartner direkte. Opsætning af modem er ikke inkluderet i servicebesøget og faktureres særskilt, direkte og efter aftale med vores servicepartner.