Teknisk hjælp

Installation generelt
Medlemmer har selv pligt til at vedligeholde husets installation i henhold til vedtægternes § 7 stk. 5-7.

Har du brug for teknisk hjælp til kontrolmåling af stikledning eller udskiftning af stik, dåser, kabler, stikledning og andet i din husstand, skal du kontakte en antenneinstallatør –  ikke en elektriker. Du kan vælge hvem du vil – der er flere lokale, som du finder på nettet eller i telefonbogen.

Vi vil dog klart anbefale den installatør, som er foreningens servicepartner.  Medlemmer af Vindinge Antennelaug tilbydes kontrol af husets installation for et symbolsk gebyr på kr. 295,- inkl. moms.

Kontrollen omfatter
1) Måling i stander
2) Reflektering af stikledning (dvs. påvisning af evt. defekt)
3) Visuel kontrol af den interne installation med forslag til forbedringer.

Såfremt der ved denne kontrol findes fejl på vores signal leveret til stander ad. 1), skal du ikke betale gebyr. Påvises fejl ad. 2) og/eller 3), skal du betale gebyret, som afregnes direkte med Digital Installation (se vedtægternes § 7 stk. 5, 6 og 7). Bemærk at du ved bestilling af vores servicepartner indgår et helt almindeligt kunde/leverandørforhold og afregner direkte og efter aftale med installatøren.

Kontaktperson: Jesper Møller Baltzer, tlf. 46595060 (hverdage 8 – 16) eller via www.digitalinstallation.dk

Bemærk at der ikke fra hverken fra Vindinge Antennelaug eller vores servicepartners side er garanti for eller hensigtserklæringer om, at teknikerbesøg skal ske meget hurtigt efter anmodning. Det står således også installatøren frit for at planlægge tidspunktet for besøget indenfor alm. daglig arbejdstid.

Installation af internet
Har du brug for hjælp til opsætning af modem og evt. træk af kabler, montering af skillefilter m.m., anbefaler vi dig at kontakte vores servicepartner Digital Installation jf. ovenstående. Opsætning af modem er ikke inkluderet i servicebesøget og faktureres særskilt, direkte og efter aftale med Jesper Møller Baltzer.