Teknisk hjælp

Har du brug for teknisk hjælp til kontrolmåling af stikledning eller udskiftning af stik, dåser, kabler, stikledning og andet i din husstand, skal du kontakte en antenneinstallatør –  ikke en elektriker. Du kan vælge hvem du vil – der er flere lokale, som du finder på nettet eller i telefonbogen.

Vi vil dog klart anbefale den installatør, som er foreningens servicepartner.  Medlemmer af Vindinge Antennelaug tilbydes kontrol af husets installation for et symbolsk gebyr på kr. 295,- inkl. moms.

Kontrollen omfatter
1) Måling i stander
2) Reflektering af stikledning (dvs. påvisning af evt. defekt)
3) Visuel kontrol af den interne installation med forslag til forbedringer.

Såfremt der ved denne kontrol findes fejl på vores signal leveret til stander ad. 1), skal I ikke betale gebyret. Påvises fejl ad. 2) og/eller 3), skal I betale gebyret, som afregnes direkte med Digital Installation (se vedtægternes § 7 stk. 5, 6 og 7). Bemærk at du ved bestilling af vores servicepartner indgår et helt almindeligt kunde/leverandørforhold og afregner direkte og efter aftale med installatøren.

Kontaktperson: Jesper Møller Baltzer, tlf. 46595060 (hverdage 8 – 16) eller via www.digitalinstallation.dk

Bemærk at der ikke fra hverken fra Vindinge Antennelaug eller vores servicepartners side er garanti for eller hensigtserklæringer om, at teknikerbesøg skal ske meget hurtigt efter anmodning. Det står således også installatøren frit for at planlægge tidspunktet for besøget indenfor alm. daglig arbejdstid.