Pakkeændring

Pakkeskift OP til en større pakke, bestræber vi os på at foretage så hurtigt som muligt og senest 14 dage fra bestilling. Ønskes opstart i ny pakke inden den 1. i en given måned, betales altid fuld pris for den ny pakke i den måned, skiftet udføres. Bestiller du pr. den 1. i den følgende måned, betaler du fra denne dato.

Pakkeskift NED til en mindre pakke er omfattet af anderledes regler, da dette skal bestilles inden den 1. i måneden før et kvartalsskifte. Det skyldes at vi betaler kvartalsvis forud til vores leverandør Glenten og skal have tid til at foretage korrekt indrapportering.

Ønsker du at skifte til en mindre pakke, skal pakkeskift bestilles inden d. 1/3, d. 1/6, d. 1/9 eller d. 1/12 med virkning fra den 1. i efterfølgende måned.

OBS! Vær opmærksom på at et pakkeskifte koster 500,- i engangbeløb, da der skal sendes en tekniker ud på din adresse for at skifte det filter, der afgør hvilken TV-pakke du modtager.


Vælg det produkt du ønsker
Ønsker du ekstra kanaler, så skriv dem venligst her.