Bestyrelsen

Antennelauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år af gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 menigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens arbejde er et frivilligt stykke arbejde, som bestyrelsesmedlemmerne har valgt at varetage. For at være med i bestyrelsen skal man melde sig til bestyrelses valg, som afholdes ved hver generalforsamling en gang årligt. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde  ca. en gang om måneden. Her samles alle bestyrelsesmedlemmer. Her debatteres der blandt andet status af nyheder, indenkommende henvendelser samt opfølgning igangværende projekter. Hvis man overvejer at blive bestyrelsesmedlem kan man overveje at melde sig som suppleant til generalforsamlingen. På denne måde kan man evt. være med til bestyrelsesmøderne og samtidigt se hvad det betyder og være med i bestyrelsens arbejde.

Den nuværende bestyrelse består af nedenstående medlemmer.

 

Ole Bendix Christensen
Formand
Naturparken 14, Vindinge
4000 Roskilde
Helpdesk
René Boll Jensen
Teknik
Mørbjergparken 53, Vindinge
4000 Roskilde
Keld Ankjær Johansen
Sekretær
Mørbjergparken 1, Vindinge
4000 Roskilde
Bo Källberg
Kasserer
Mørbjergparken 27, Vindinge
4000 Roskilde
Søren Lehmann
bestmedlem
Mørbjergvænget 30, Vindinge
4000 Roskilde

 

Stig Andersen
Suppleant
Jørgen Green
Suppleant