Bestyrelsen

Antennelauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år af gangen på ordinære generalforsamlinger. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens arbejde er et frivilligt stykke arbejde, som bestyrelsesmedlemmerne er valgt til at varetage. For at være med i bestyrelsen skal man melde sig som kandidat forud for den årlige generalforsamling. Der afholdes  bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden. Her debatteres blandt andet nye projekter og investeringer, driftsstatus, nyheder og henvendelser fra medlemmerne, og der følges op på igangværende projekter og sager.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet i foreningens vedtægter.

Den nuværende bestyrelse består af nedenstående medlemmer:

 

Ole Bendix Christensen
Formand
Naturparken 14, Vindinge
4000 Roskilde
Helpdesk
Stig Andersen
Teknik

Mørbjergparken 6, Vindinge
4000 Roskilde

Jørgen Petersen
Kasserer

Mørbjergvænget 10, Vindinge
4000 Roskilde

Jørn Zinglersen
Bestyrelsesmedlem

Stenlandsvej 52, Vindinge
4000 Roskilde

 

Søren Lehmann
Suppleant 1