Bestyrelsen

Antennelauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år af gangen på ordinære generalforsamlinger. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens arbejde er et frivilligt stykke arbejde, som bestyrelsesmedlemmerne er valgt til at varetage. For at være med i bestyrelsen skal man melde sig som kandidat forud for den årlige generalforsamling. Der afholdes  bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden. Her debatteres blandt andet nye projekter og investeringer, driftsstatus, nyheder og henvendelser fra medlemmerne, og der følges op på igangværende projekter og sager.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet i foreningens vedtægter.

Den nuværende bestyrelse består af nedenstående medlemmer:

 

Ole B. Christensen
Formand
Naturparken 14, Vindinge
4000 Roskilde
Helpdesk
Jørgen Green
Kasserer

Lønbjergparken 39, Vindinge
4000 Roskilde

Stig Andersen
Teknik

Mørbjergparken 6, Vindinge
4000 Roskilde

Keld Ankjær Johansen
Sekretær

Mørbjergparken 1, Vindinge
4000 Roskilde

Bo Källberg
Bestyrelsesmedlem

Mørbjergparken 27, Vindinge
4000 Roskilde

 

Søren Lehmann
Suppleant 1
René Jensen
Suppleant 2