Ordbog

Vi nu lavet en liste over nogle af de mange ord og begreber, der benyttes i forbindelse med modtagelse af internet og TV fra antennelauget. Ofte er der mange ord for det samme.

Nedenfor kan du se forklaringerne på de vigtigste termer. Ord vist med fed skrift, og ved siden af findes forklaringen for ordet. Listen er begrænset til de begreber, som den almindelige forbruger støder ind i forbindelse med indhentning af information om internet og digitalt tv fra Vindinge Antennelaug

SDTV / HDTV

SDTV.
Forkortelse for Standard Definition Television – i modsætning til HDTV. SDTV er tv, som ikke sendes i HD-kvalitet, f.eks. analogt tv med 576 synlige linier.

HDTV.
High Definition Television er en tv-standard med billeder i meget detaljeret (høj) opløsning, så tv-billedet indeholder langt flere detaljer. Mange nye tv-apparater og fladskærme er mærket med HD Ready eller HD Ready 1080p.

Det er mærkningsordninger, der viser, at apparatet er gjort klar til at vise HDTV. Apparaterne kan kun vise billeder i HD, hvis de tilsluttes en modtagerboks, der kan modtage HDTV, og hvis du har abonnement hos en udbyder, der tilbyder HDTV.

Der findes tre forskellige HDTV-formater: HD 720p, HD 1080i og HD 1080p. Forskellen er opløsningen på skærmen og dermed billedets kvalitet.

QAM.

Forkortelse for Quadrature Amplitude Modulation, en modulationsform, der anvendes til datasignaler på kabelnetværk, Anvendes som 16QAM, 64QAM og 256QAM. Jo højere tal, jo mere dataindhold på den samme frekvensplads.

QoS.

Forkortelse for Quality of Service, der sikrer at visse datapakker får prioritet frem for andre i et datanetværk. Anvendes f.eks. til telefoni VoIP (Voice over IP).

MPEG Standard.

MPEG.
Standard der anvendes til komprimering af digitale tv-signaler, så de fylder mindst muligt, når de bliver sendt fra tv-distributøren til dit tv-apparat. På den måde bliver der plads til flest mulige tv-kanaler. Der benyttes i øjeblikket to standarder, MPEG2 og MPEG4.

MPEG2.
Standard der anvendes til komprimering af digitale tv-signaler. De fleste kabelnet anvender MPEG2 standarden til programmer i SDTV og MPEG4 til programmer i HDTV. Fra DTT nettet udsendes DR1, DR2, TV 2’s hovedkanal inkl. de regionale TV 2-kanaler frem til 2012 i MPEG 2. MPEG2 kan modtages med MPEG4-udstyr – men ikke omvendt. Se også: MPEG og MPEG4.

MPEG4.
Standard der anvendes til komprimering af digitale tv-signaler. Du skal have en MPEG4 modtagerboks for at kunne modtage programmer udsendt i HDTV. Boxers betalingskanaler, DR-Update og de nye kanaler fra DR på DTT nettet sendes i MPEG4. Fra 2012 sendes også DR 1, DR 2 og TV 2 samt de regionale programmer i MPEG4. MPEG2 kan modtages med MPEG4-udstyr – men ikke omvendt. Se også: MPEG og MPEG2.

EPG – Elektronisk programguide.

En elektronisk programguide (EPG) giver et overblik over de kanaler, programmer og tjenester, som findes på tv-apparatet.

Digitalt tv.

Digital modtagerboks.
Et apparat, der omsætter det digitale tv-signal til et signal, som du modtagerboks kan se på dit tv-apparat. I mange nye tv-apparater er den digitale modtager indbygget i fladskærmen. Disse tv-apparater kaldes IDTV.

Mange digitale modtagerbokse indeholder også en kortlæser, der kan dekryptere de krypterede signaler fra betalingskanaler. Se også MPEG2, MPEG4 og DVB. Det samme som: Dekoder, set top-boks, digital tuner.

Digital tv-pakke.
Din mulighed for at vælge flere digitale tv-kanaler. Tv-kanalerne er ofte
samlet i forskellige tv-pakker.

Digitalt tv.
Lyden og billederne bliver lavet om til digitale enheder (bits) og sendt afsted gennem radiobølger, satellit, telefonlinjer eller kabler. En digital modtagerboks omformer signalerne, så dit tv-apparat kan vise dem som lyd og billeder.

I nye tv-apparater – IDTV – er den digitale modtager indbygget i fladskærmen.Det er som regel tydeligt markeret på modtagerboksen, hvilken DVBstandard den understøtter. Det er vigtigt at købe den rigtige type modtagerboks: En modtagerboks til kabel-tv kan ikke benyttes til antenne-tv og omvendt. Se også: MPEG2 og MPEG4.

DVB Signal

DVB.
DVB er en forkortelse for Digital Video Broadcast. Det er en standard, der angiver, hvilken signaltype den digitale modtagerboks eller den indbyggede digitale modtager er beregnet til – antenne, parabol/satellit eller kabel:

  • DVB-T (hvis du modtager tv via egen antenne)
  • DVB-C (hvis du modtager tv via kabel)
  • DVB-S (hvis du modtager tv via parabol)

Download / Upload.

Download.
Download er når brugeren henter data fra nettet.

Upload.
Upload er, når brugeren sender data til nettet.

Docsis

Docsis er forkortelsen for Data Over Cable Service Interface Specifikation og er den standard, der anvendes til kommunikation via kabelmodem.

TV Signal kodning

Clear.
Digitalt program, som sendes ukrypteret / ukodet

Dekode.
Funktion i den digitale modtagerboks eller den indbyggede digitale modtager, der omsætter de digitale signaler til et signal, som tv-skærmen kan gengive.

Dekryptere.
Funktion i den digitale modtagerboks eller den indbyggede digitale modtager, der fjerner krypteringen af et tv-signal, så du kan se de betalingskanaler,du har betalt for. Styres af et programkort, som du får fra tv-distributøren, når du tegner abonnement på en programpakke.

Båndbredde.

Udtryk for kapacitet. Båndbredden er bestemmende for, hvor mange tv- og radioprogrammer der kan udsendes samtidig. Kabel-, satellit- og bredbånds-tv har mere kapacitet, dvs. plads til flere kanaler end antenne-tv.

Bit , Byte osv.

Bit.
Er et binært ciffer, der kan være én af to muligheder (0 eller 1), og forkortes ofte ”b”. Bit er den enhed, der bruges til angivelse af transmissionshastighed på datanetværk. (F.eks. 512 kbit/s).

Byte.
En byte er den lagerenhed i en computer, som bruges til at rumme information svarende til ét tegn.

Kilo (bit) (Byte).
Kilo er en prefix, der angiver tusinder. Forkortes k, f.eks. kbit/s.

Mega (bit) (Byte).
Mega er en prefix, der angiver millioner. Forkortes M, f.eks. Mbit/s.

4:3 format.

Størrelsesforholdet (bredde x højde) på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv i 4:3 format giver sorte bjælker i toppen og bunden af skærmen. Problemet kan løses med en digital boks.

16:9 format /bredformat.

Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.