Montering af HF-tætte antennestik

For tilslutning af radio/TV og internet bør der som minimum altid andvendes et kabel på min 7 mm, og med en høj skærmdæmpning (over 85 dB).

Vær opmærksom på at der er mange typer tilslutningskabeler i handelen, der ikke har tilstrækkelig afskærmning. Dette gælder ofte kabler der følger med TV-apparater.

Vindinge Antennelaug anbefaler som løse antennestik de HF-tætte helmetal antennestik fra Comega. Vi kan forsyne medlemmer, som ønsker det, med sådanne stik til 20 kr/stk. Se vores monteringsguide forneden, eller videoguiden fra http://homeconnect.me

Klik videre til stikledningsforskrifter.

Først løsnes de to skruer på bagkappen. Skruerne skal blot løsnes, ikke tages ud, og stikket skal slet ikke skilles ad for at udføre montagen.

Det korrekt af-isolerede coax-kabel presses blot ind i stikket

Korrekt af-isolering. Husk også at af-isolere skærmen, og vride trådene bagud som vist. Evt. folie fjernes forsigtigt.
Med en afisoleringstang fra f.eks. Cablecon kan dette resultat opnås på 10 sekunder. Pas på, at de fine små tråde fra skærmen ikke får snoet sig om inderlederen.

Når kablet er indført i stikket skal de to på forhånd løsnede skruer blot strammes. Først den skrue, der holder inderlederen (1); tjek at den nu også har rigtigt fat, og dernæst skruen til skærmen.