Find din WPA-kode

Når du har trådløst internet via Vindinge Antennelaug så er din bredbåndsforbindelse sikret, så andre ikke kan gå på din bredbåndsforbindelse.

Hvis du vil på nettet med en ny pc, bliver du derfor bedt om at vælge dit netværksnavn på listen over netværk og opgive din WPA-kode eller netværksnøgle.

For at lette opsætningen for dig, så har vi i forvejen konfigurere din trådløse internet forbindelse. Du kan aflæse din SSID = Netværksnavn og PRE-Shared Key = WPA-kode på kassen med det udleveret modem/router, se evt. eksempel forneden.

Du vil nu kunne se dit WPA2 krypterede trådløse netværksnavn(Wi-Fi SSID) i trådløse forbindelser på din computer. Wi-Fi SSID er som standard TKN- + 6 cifre, (fx TKN-0b17f6).

For at tilslutte trådløst skal du indtaste koden til dit trådløse netværk. Koden er dit modems 9-cifrede serienummer, som du finder på labelen på den udleveret kasse.

SSID = Netværksnavn
PRE-Shared Key = WPA-kode

Personlig netværksopsætting

Ønsker du selv at navngive SSID og WPA kode, så gøres dette ved at logge end i routerens andministratiosside på nedensåeden måde.

  • Slut et netværkskabel til bredbåndsmodem.
  • Tilslut den anden end af netværkskabelet til en PC.
  • Åbn din webbrowser.
  • I adresselinjen i browseren, skal du skrive URL-adressen til administratiosside i router: Http://192.168.110.1 Tryk på Enter-tasten.Ved
  • Ved bruger id og kode skal der ikke indtastes noget da dette ikke er nødvendigt på inderside af dit netværk. Så tast derfor kun  login.
  • Gå til nedenståeden side, her kan du opsætte SSID = Netværksnavn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Indstast dit SSID = Netværksnavn og tast her efter Save Settings. Ønsker du også at ændre Network Mode, Radio Band og Channel Width er detr på samme side.
  • Gå til nedenståeden side, her kan du opsætte PRE-Shared Key = WPA-kode.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Indtast det ønsket RE-Shared Key = WPA-kode og tast her efter Save Settings. Det anbefaldes at minimum benytte WAP beskyttelse.

Wi-Fi Protected Access (WPA) er en mere sikker trådløs teknologi end WEP. WPA kan bruges til både Enterprise (virksomhedernes ansøgninger) og personlige (hjemmenetværk) trådløse netværk. Vi anbefaler kraftigt, at du vælger enten WPA-Personlig eller WPA2-Personlig sikkerhed mode for dit hjemmenetværk, afhængigt af hvilken tilstand understøttes af den trådløse adapter i din PC eller trådløse klienter.

WPA-Personal (alias WPAPSK-eller WPAPre-Shared Key), giver et mere sikkert trådløst netværk, WEP. WPAPersonlig introducerer TKIP brugergodkendelse og stærkere krypteringsnøgler end WEP.

WPA2Personlig (alias WPA2PSK eller WPA2Pre-Shared Key) giver den mest sikre standard-baserede trådløse netværk. WPA2Personlig indeholder AES (Advanced Encryption Standard) til datatransmission.

Bemærk: Ikke alle trådløse netværkskort understøtter WPA2. WPA understøttes på tværs af en bredere vifte af enheder. Uanset om du bruger WPA eller WPA2, så sørg for at bruge en stærk løsen. En stærk adgangskode er en streng af tilfældige tegn på mindst 21 tegn.