Find din WPA-kode

Med trådløst internet fra Vindinge Antennelaug får du en hurtig bredbåndsforbindelse, som er WPA2-krypteret og sikret med en adgangskode.

Hvis du vil på nettet med en ny PC, bliver du derfor bedt om at vælge dit netværksnavn på listen over netværk og opgive din WPA-kode eller netværksnøgle.

Når du modtager dit modem, er din trådløse internetforbindelse allerede konfigureret. Du kan aflæse dit SSID = Netværksnavn og PRE-Shared Key = WPA-kode på kassen med det udleverede modem, se eksempel nedenfor.

I oversigten over tilgængelige trådløse netværk vil du kunne se dit trådløse netværksnavn (Wi-Fi SSID). Det er som standard TKN- efterfulgt 6 cifre, (fx TKN-0b17f6).

For at komme på det trådløse netværk skal du indtaste koden, som ved modtagelse er dit modems 9-cifrede serienummer. Det finder du på en label på undersiden af modemmet.

SSID = Netværksnavn
PRE-Shared Key = WPA-kode

Denne standardkonfiguration kan du sagtens fortsætte med at anvende, men du har også mulighed for at ændre netværksnavnet og ikke mindst adgangskoden til en kode, du kan huske. Ønsker du selv at navngive SSID og WPA kode, kan du ændre det i Selvbetjening. Vi vil dog kraftigt opfordre til at du vælger en kode, der er svær for andre at gætte. Lad fx være med at anvende koder som dit efternavn, din adresse, dit telefonnummer og lignende. Jo sværere og mere “tilfældig” den er, jo sværere er den at gætte. Brug derfor gerne et mix af tal og bogstaver, både store og små karakterer.