Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Generelt

Jeg kan ikke logge på Selvbetjening

Dine login-oplysninger (medlemsnummer og adgangskode) fremgår af alle fakturaer fra os. Er du tilmeldt PBS, skal du derfor tjekke PBS-oversigten i din netbank.

Jeg har skiftet mailadresse, hvad gør jeg?

Du skal selv opdatere din profil i Selvbetjening under Mine stamdata. Du skal ikke sende os de nye oplysninger, hverken på mail eller i Helpdesk, da din ændring automatisk lagres i vores system og anvendes herefter. Kan du ikke huske dine login-oplysninger? De fremgår af alle fakturaer fra os (PBS-oversigt).

Medlemsbidrag (kontingent)

Medlemsbidrag (kontingent) opkræves pr. 1.1. med det beløb, der var gældende året forinden og dækker perioden 1.1. til 31.12. Medlemsbidragets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Såfremt beløbet ændres i forhold til året forinden, udlignes beløbet på opkrævningen for 2. halvår.

Ved indmeldelse i årets løb betales fuldt medlemsbidrag for indeværende kalenderår, uanset indmeldelsestidspunktet. Beløbet dækker en del af de generelle omkostninger til foreningens drift.

Det anbefales at betale medlemsbidrag via PBS. Alle opkrævninger, der ikke betales via betalingsservice, pålægges kr. 50 ,- i gebyr. Er du ikke tilmeldt PBS, kan du med fordel gøre det her. Du skal bruge dit medlemsnummer, som fremgår af kontingentopkrævningen.

Beløbet for den ønskede TV-pakke opkræves halvårligt forud.

Radio og TV

Dårligt signal / pixellering – hvad gør jeg?

Du starter med at gennemlæse siden om Fejlmelding. Du skal ikke ringe til akut-nummeret, da det kun er til akutte henvendelser om kabelbrud og lignende.

Skift af TV-Pakker

Pakkeskift – koster kr. 500.

Det er muligt at ændre sin TV pakke inden for en abonnementsperiode. Alle ændringer af pakker pålægges et pakkeskiftsgebyr på 500 DKK inkl. moms, der dækker de omkostninger der teknisk og administrativt er forbundet med at udføre pakkeskiftet.

  • Ved ændring til en mindre TV pakke skal ændringen indgives med opsigelsesvarslet, altså én måned til udgangen af et kvartal.
  • Ved opgradering af sin TV pakke kan dette ske med umiddelbar varsel, normalt indenfor 7 arbejdsdage.
  • Ved ændring af sin TV pakke nedad hæfter man altid for indeværende kvartal. Ændringen af TV pakken vil blive foretaget af antenneforeningen ved kvartalsskifte.
  • Ved skift til en større TV pakke betaler man altid for den nye pakke, hele den måned hvori man ønsker skiftet udført.

Internet, mail m.m.

Trådløst internet er for langsomt

Læs først hvad vi rent faktisk tilbyder, når det kommer til trådsløst internet.

Der er mange faktorer, der spiller ind, når et trådløst netværksmiljø skal være optimalt. Modemmet skal stå frit og centralt og gerne højt placeret i forhold til klienterne (de tilsluttede enheder), som selvfølgelig skal være indenfor rækkevidde. Og hvor langt er det? Svært at svare på, da det afhænger af husets indretning, hvilke materialer det er bygget af, hvilke andre elektriske enheder der står i nærheden – og en bunke andre faktorer.

Her er et par væsentlige forhold, du skal være opmærksom på i dit hjem, hvis du vil sikre et optimalt trådløst netværksmiljø:

• Undgå at placere modemmet i et skab. Her er for varmt!
• Undgå at placere modemmet tæt på elektronsiek apparater som køleskab, ovne, husets el-tavle og lign. som “stjæler” / reflekterer signalet.
• Undgå mere end ét access point, mesh-netværk og lign. De “råber i munden på hinanden”. Du skal kun køre med ét netværk.
• Vær sikker på at dit modem kører på en kanal uden “naboforstyrrelser”, dette kan kontrolleres og ændres i Selvbetjening.

På Tunes hjemmeside findes en fin artikel om, hvordan du får bedst muligt trådløst net i hjemmet (kan læses her).

Og så bør du sikre dig at du anvender det bedst mulige udstyr. Hvis du ikke allerede har det nye ARRIS-modem, skulle du overveje at skifte. Læs mere her.

Mit internet virker ikke, hvad gør jeg?

Du starter med at gennemlæse siden om Fejlmelding. Du skal ikke ringe til akut-nummeret, da det kun er til akutte henvendelser om kabelbrud og lignende.

Hvordan ændrer jeg koden til wi-fi (WPA og SSID)?

Routerindstillinger, herunder netværksnavn (SSID) og adgangskode (WPA-kode), kan kun sættes / ændres i Selvbetjening under menupunktet Internet. Nederst på siden klikker du på rød “knap” <Skift indstillinger>.

Er du ikke IT-kyndig, bør du ikke ændre andet end wi-fi kode og SSID. Husk at gemme de nye indstillinger.

Jeg vil tilmelde mig internettet, og har i forvejen radio/tv. Hvad koster dette?

Du kan se hvad vi aktuelt tilbyder og til hvilke priser under menupunktet Internet, underpunkt Priser – internet. Skyd genvej her.

Jeg har mere end én pc. Kan jeg køre flere computere på én router?

Ja, det kan du snildt. Med den switch, der er indbygget i routeren, eller som kobles mellem din router og pc’en eller pc’erne, så kan du køre med flere pc’er samtidigt. En switch ligger på fra ca 120 kr og opefter, alt efter antal porte. Switchen køber du i en computerforretning. Den router, vi har leverer indeholder imidlertid 4-port gigabit switch (

Jeg vil tilmelde mig internetforbindelsen, og ønsker fast IP. Koster det ekstra?

På nuværende tidpunkt råder vi over nok faste adresser (af typen IPv4) til, at samtlige tilsluttede internetmedlemmer hver kan få én offentlig IP-adresse. Det koster ikke ekstra. Den adresse er yderside-adressen for routeren, kun lokalt tildeles således private adresser.

Har du udstyr, du skal kunne tilgå udefra, klares dette nemt med port forwarding eller DMZ-opsætning på din router. Dette er beskrevet i routervejledningen. Det ikke tilladt at opsætte serverer beregnet for offentligheden, jf. vore vilkår for brug af forbindelsen. Kabelnettet benytter pt. ikke IPv6-adresser.

Jeg vil kun tilmelde mig internet, kan det lade sig gøre?

Ja, du skal have produktet Internet Only. Det er lidt dyrere end hvis du samtidig har en TV-pakke, og du skal stadig betale medlemsbidrag, da du jo skal være medlem af foreningen for at kunne få produktet. Se priser og hastigheder på hjemmesiden under menupunktet Internet, underpunkt Internet – priser. Skyd evt. genvej her.

Betaling / Faktura

Momsbeløbet på faktura, hvordan er det beregnet?

Copydan-afgiften er ikke momsbelagt. Derfor beregnes kun moms af medlemsbidrag, internet og TV-produkter. Beløbene på fakturaen er alle inkl. moms, men Copydan altså uden moms. Det kan forekomme “rodet”, men vores fakturasystem kan desværre kun vise det på denne måde, og derfor kan beløbene og dermed momsberegningen se forkerte ud ved første øjekast.