Stikledningsforskrifter

Stikledning.
Ved en stikledning forstås det koaksialkabel (ledning), som går fra antennestander (grønt eller gråt skab ved vejen eller indkørslen) og ind til det første fordelingspunkt i husstanden (ofte i facaden nærmest standeren eller et sted på loftet). Den mere tekniske forklaring: en stikledning forbinder den første abonnenttilslutningsdåse/abonnentstik hos abonnenten med stikledningsfordelerens signaludgang.

Nedgravning
Kablet skal nedgraves i min. 45 cm dybde, og 20 cm over kablet lægges et orange markeringsbånd med påtryk “Herunder antennekabel”, eller andet tilsvarende markeringsbånd, der markerer stikledningen i jorden. Det anbefales at trække stikledningen i et tomrør, således at kablet til enhver tid kan udskiftes i takt med den teknologiske udvikling. Se nedenstående tegning af korrekt indføring af stikledning.


 

 

 

 

 

 

 

Kabellængde
For at sikre tilstrækkelig signalspænding føres kablet den nærmeste vej fra antennestander til bolig. Er der tvivl om hvilken stander signalet skal leveres fra, kan det oplyses af Antennelauget.

Kabelindføring
Ved udendørs oplægning skal kablet være beskyttet mod direkte mekanisk påvirkning fra 45 cm under jordoverfladen til 190 cm over jordoverfladen. Det er således også tilladt at føre kablet “højt” i et galvaniseret installationsrør, som beskytter kablet mod mekanisk påvirkning som stød, tryk og slid. Ved nybygninger anbefales det at ladede nødvendige rør og dåser for antenneinstallationer indmure/indstøbe.

Montage af tilslutningsdåse
Fællesantenneanlægget afsluttes i en typegodkendt tilslutningsdåse i ejendommen/boligenheden. I stedet for tilslutningsdåse kan der monteres et afslutningspunkt, hvorfra den videre installation kan foretages, f.eks. ved montering af en forstærker.

Etablering af flere tilslutningsdåser
Der vil normalt være mulighed for etablering af 2 tilslutningsdåser fra husstandens stikledning uden mærkbar forringelse af signalstyrken. Disse 2 tilslutningsdåser må kun etableres inden for samme husstand. Ønskes mere end 2 tilslutninger kan det være nødvendigt at anvende en forstærker.

Det tilrådes at føre antennekablet direkte på loftet af hensyn til montering af evt. forstærker og fordelere for etablering af flere tilslutningssteder. Husforstærker, fordelere og tilslutningsdåser skal være typegodkendte og HF-tætte. Se mere på supportsiderne. Du kan altid kontakte vores servicepartner eller en lokal antenneinstallatør for teknisk assistance.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af ejendommens stikledning og interne installationer påhviler ejeren af stikledningen, d.v.s. den tilsluttede ejendom. Antenneforeningen påtager sig intet ansvar for fejl i stikledning eller interne installationer.

Korrekt og godkendt kabel til din nye stikledning kan købes af antennelauget. Se mere her: http://vindinge-antennelaug.dk/support/hvilket-udstyr