Stikledningsforskrifter

Stikledning.
Ved en stikledning til en abonnet forstås det koaksialkabel (ledning), som forbinder første abonnenttilslutningsdåse/abonnentstik hos abonnenten med stikledningsfordelerens signaludgang. Første abonnenttilslutningsdåse/abonnentstik er udgangen af fællesantenneanlægget.

Nedgravning
Kablet skal nedgraves i min. 45 cm dybde og 20 cm over kablet lægges et orange markeringsbånd med påtryk “Herunder antennekabel”, eller andet tilsvarende markeringsbånd, der markerer stikledningen i jorden. Se nedenstående tegning af korrekt indføring af stikledning.

Kabellængde
For at sikre tilstrækkelig signalspænding føres kablet nærmeste vej fra stander til bolig. Er der tvivl om hvilket antenneskab signalet skal leveres fra, så kan det opplyses af Antennelauget.

Kabelindføring
Ved udendørs oplægning skal kablet være beskyttet mod direkte mekanisk påvirkning fra 45 cm under jordoverfladen til 190 cm over jordoverfladen.
Ved nybygninger anbefales det at lade indstøbe de nødvendige rør og indmuringsdåser for antenneinstallationer.

Montage af tilslutningsdåse
Fællesantenneanlægget afsluttes i en typegodkendt tilslutningsdåse i ejendommen/boligenheden. I stedet for tilslutningsdåse kan der monteres et afslutningspunkt, hvorfra den videre installation kan foretages, f.eks. ved montering af en hus-forstærker.

Etablering af flere tilslutningsdåser
Der vil normalt være mulighed for etablering af 2 tilslutningsdåser fra hus-standens stikledning uden mærkbar forringelse af signalstyrken. Disse 2 tilslutningsdåser må kun etableres inden for samme husstand. Ønskes mere end 2 tilslutninger kan det være nødvendigt at anvende en hus-forstærker.

Det tilrådes at føre antennekablet direkte på loftet af hensyn til montering af evt. forstærker og fordelere for etablering af flere tilslutningssteder. Husforstærker, fordelere og tilslutningsdåser skal være typegodkendte og HF tætte. Vejledning fås ved henvendelse til Brørup MedieNet autoriserede installatør eller klik ind på vores website og se vores råd og tips der.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af ejendommens stikledning og interne installationer på-hviler ejeren af stikledningen, d.v.s. den tilsluttede ejendom. Antenneforeningen påtager intet ansvar for fejl i interne installationer.

Korrekt og godkendt kabel til din nye stikledning kan købes af antennelauget. Se mere her: https://vindinge-antennelaug.dk/support/hviket-udstyr