Priser & betaling

Medlemsbidrag (kontingent) opkræves pr. 1.1. med det beløb, der var gældende året forinden og dækker perioden 1.1. til 31.12. Medlemsbidragets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Såfremt beløbet ændres i forhold til året forinden, udlignes beløbet på opkrævningen for 2. halvår.

Ved indmeldelse i årets løb betales fuldt medlemsbidrag for indeværende kalenderår, uanset indmeldelsestidspunktet. Beløbet dækker en del af de generelle omkostninger til foreningens drift.

Det anbefales at betale medlemsbidrag via PBS. Alle opkrævninger, der ikke betales via betalingsservice, pålægges kr. 50 ,- i gebyr. Er du ikke tilmeldt PBS, kan du med fordel gøre det her. Du skal bruge dit medlemsnummer, som fremgår af kontingentopkrævningen.

Beløbet for den ønskede TV-pakke opkræves halvårligt forud.

Bemærk at vi ved opkrævningen for 2. halvår vil tilskrive rykkergebyr ved manglende betaling (jf. vedtægerne §§ 6 og 9).

Prisliste for TV-pakker – klik her
Prisliste for internet – klik her