Generalforsamling 2021 udsat

Med baggrund i Corona-situationen og den aktuelle grænse for større forsamlinger er generalforsamling 2021 foreløbig udsat på ubestemt tid. Bestyrelsen fastsætter dato herfor når situationen tillader og indkalder med 3 ugers varsel jf. vedtægternes § 18.