Varsel om afbrydelser onsdag og torsdag

Som følge af krav fra vores el-selskab skal vi have installeret elmålere i vores hovedskabe. Arbejdet vil finde sted onsdag og torsdag i uge 47. Der vil være kortvarige afbrydelser i dagens løb i de områder, der ligger tæt på de nedenfor nævnte adresser. Bemærk at tidsintervallerne for arbejde ved de enkelte adresser er omtrentlige:

Onsdag den 18.11. fra kl. 8 og resten af dagen
Stenlandsvej 7 (ca. 8-10)
Mørbjergparken 6 (ca. 9-11)

Mørbjergparken 5 (ca. 11-13)
(Mørbjergparken 77 hvis der er tid ca. 12-14)

Torsdag den 19.11. fra kl. 8 og resten af dagen
Mørbjergparken 77 (8-10)
Lønbjergvænget 16, stien (10-12)
Hjortlund 1 / Kærvej 29 (12-14)

Signalet afbrydes for ALLE medlemmer to gange i løbet af torsdag.
Når der arbejdes i standeren ved hovedstationen (Hjortlund / Kærvej kl. 12-14) vil alle miste signalet kortvarigt. Det samme gælder når Radius kommer og udskifter tilslutningen i skabene, her vil der igen være en kortvarig afbrydelse.

Vi vil gøre hvad vi kan for at melde ud på Facebook / Det sker i Vindinge i tilfælde af at tidsplanen skrider meget i forhold til ovenstående.