Varsel om afbrydelse af internet i nat

Fra Tune har vi modtaget et meget kort varsel om afbrydelser i nat (mellem onsdag og torsdag).

Det er nødvendigt at foretage en hovedopgradering af softwaren på CMTS. Det har først og fremmest til formål at eliminere en del tikkende bomber af ustabilitet.

Arbejdet vil finde sted i nat mellem kl. 02 og 05.

Hvis dit modem ikke kommer online fra kl 06, så afbryd strømmen et minut og tænd modemmet – så skulle det komme online. Hvis ikke, opret en sag i Helpdesk.

Venlig hilsen bestyrelsen