Anlægsopgradering er i gang

Anlægsopgraderingen er i fuld gang, og udskiftning af forstærkere kommer til at forløbe efter følgende tentative tidsplan:

uge 39: Kærvej, Stærkendevej, Naturparken, Skovmosevej, Stålmosevej, Stålmosevænget, Sandrækkerne, Sandhøjen, Sandparken og Sandvejen (nåede ikke at blive afsluttet i uge 39 grundet regn fredag, forventes indhentet i uge 40)

uge 40: Hjortlund, Merringgårdsvej, Toftemarken, Havremarken, Bygmarken, Stenlandsvej, Stenlandsvænget, Mørbjergparken og Mørbjergvænget

uge 41: Lønbjergvej, Lønbjergtoften, Lønbjergvænget og Lønbjergparken

Der vil forekomme kortvarige afbrydelser i forbindelse med arbejdet.

Ret til ændringer forbeholdes, ligesom tidsplanen er afhængig af vejrlig, Corona-situationen m.v.