Generalforsamling 2020 udsættes

Ifølge vedtægternes § 18 stk. 2 skal ordinær generalforsamling afholdes senest i april måned. Men som følge af regeringens foranstaltninger mod Corona-situationen har bestyrelsen besluttet at udsætte på ubestemt tid. Mere herom i det seneste nyhedsbrev, som omdeles i weekenden og kan downloades her.