Kabelbrud onsdag 19. februar

Så skete det desværre – onsdag var vi ramt af et kabelbrud, som gik ud over hele Lønbjergområdet. Vi konstaterede selv bruddet kl. 11.35 og fik den første sag ind fra et medlem kort derefter. Hændelsen passede med det igangværende gravearbejde ved Lønbjergvej. Vi kontaktede vores tekniker, som havde tid til at se på det allerede sent samme eftermiddag.

Entreprenøren stillede sig velvilligt til rådighed for hjælp med lokalisering men mente ikke at have ramt et af vores kabler. På trods af et temmelig stort gravearbejde lige ved vores boks ved Ørnemosestien viste det sig, at bruddet var et andet sted. Kl. 17.30 blev det af vores servicepartner lokaliseret til hjørnet mellem Hjortlund og Kærvej, hvor der også pågår gravearbejde.

Med assistance fra entreprenøren blev det konstateret, at en reparation udført for nogle år siden i forbindelse med etableringen af gadelys var blevet trukket fra hinanden under tildækning af gravekanalen. En midlertidig forbindelse blev lavet, så der kunne komme signal igennem til Lønbjergområdet – den var etableret kl. 18.35.

For at minimere antallet af kabelsamlinger bliver der arbejdet videre med bruddet torsdag eller fredag, hvor 2-3 meter nyt kabel lægges hen til nærmeste skab. Det kan give en kortere afbrydelse til Lønbjergområdet i løbet af dagen – denne gang under fuld kontrol af vores tekniker.

Desværre kommer foreningen til at afholde omkostningerne for denne reparation, idet entreprenøren var uden direkte skyld.