Fiber nedlægges – hold øje med din forbindelse

Entreprenøren er nu i gang med at nedlægge fiber i Vindinge, idet man pr. 27.1. er begyndt på Lønbjerg-udstykningen.

I den forbindelse vil vi bede alle medlemmer være opmærksomme på eventuelle opståede fejl i kølvandet på dette arbejde. Det kan være et TV-signal, som pludselig pixellerer, eller kanaler der mangler. Eller det kan være en internetforbindelse, der pludselig opfører sig anderledes end normalt.

Det er vigtigt, at fejl indrapporteres hurtigt og straks efter at de er konstateret, så vi kan nå at undersøge for kabelbrud og kontakte entreprenøren for udbedring af skaden.

Hvis du er så uheldig at din stikledning beskadiges i forbindelse med fibertilslutningen, skal du selv kontakte entreprenøren. Du kan også for egen regning kontakte foreningens servicepartner, hvis entreprenøren ikke vil tage ansvaret for eventuel forvoldt skade.