Lavere priser på TV-pakker

Sætternissen har været på spil, heldigvis til din fordel. Priserne som vi oplyste i forbindelse med information om ny pakkestruktur var en smule for høje. Vi kan derfor glæde medlemmerne med, at vi på opkrævningen for første halvår 2020 takserer følgende:

Grundpakke kr. 89,-
Mellempakke kr. 356,-
Fuldpakke kr. 530,-

Ovenstående dækker de faktiske omkostninger til Glenten inkl. Web-TV for første kvartal. Månedsprisen for 2. kvartal må forventes at blive lidt højere end det, vi opkræver forud nu. Den prisjustering, som Glenten (sædvanligvis) kommer med pr. 1.4. vil således blive indregnet i opkrævningen for 2. halvår, ganske som normalt.

Og a propos jul: Bestyrelsen tillader sig også at holde juleferie. Forvent derfor lidt forlænget sagsbehandlingstid i HelpDesk.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer glædelig jul.

Venlig hilsen bestyrelsen