Helpdesk ude af drift – Ny pakkestruktur – Frist for pakkevalg udskydes

Kære medlem af Vindinge Antennelaug

Vi oplever i øjeblikket problemer med vores Helpdesk-system. Hvis du forsøger at oprette en sag og får en fejlmelding, vil vi bede dig sende os en mail i stedet på bestyrelse@vindinge-antennelaug.dk. Har du oprettet en sag indenfor den sidste uges tid og savner svar, så hav lidt tålmodighed – vi svarer så snart systemet er oppe at køre igen.

Vores pakkestruktur ændres pr. årsskiftet, idet vi overgår til 3 pakker. Medlemmer med Familiepakke eller Sportspakke har fået direkte besked om, at disse to pakker udgår pr. årsskiftet. Fristen for valg af ny pakke og gratis pakkeskift udsættes til 10. december som følge af ovenstående. Pakkevalg kan fremsendes til bestyrelsen på mail. Pakkevalg som allerede er indgivet via Helpdesk er noteret i systemet, hvis Helpdesk har kvitteret for modtagelsen pr. email.

Angående Mellempakken og artiklen i TunePosten (side 49): Vi har endnu ikke informeret VAL-medlemmerne om indholdet i Mellempakken efter årsskiftet, idet vi ikke har følt os tilstrækkelig godt informeret om, hvorvidt indholdet rent faktisk ændres pr. 1.1. eller først pr. 1.4. Der er desuden to væsentlige økonomiske aspekter i sagen. På den ene side påtvinger vi medlemmer med Mellempakke en ekstraudgift med kort varsel. På den anden side får hele foreningen et Copydan-smæk, hvis vi venter med at skifte pakkestruktur til 1.4.

Derfor fastholdes overgangen til 3-pakkestruktur pr. 1.1.2020 under alle omstændigheder.

Vi vil på aftenens bestyrelsesmøde drøfte sagen endnu en gang og informere om pakkeindhold og forventede priser snarest.

Venlig hilsen bestyrelsen