Vi renoverer anlægget i december!

Kære medlem af Vindinge Antennelaug,

De næste uger frem mod nytår vil vores anlæg blive gennemgribende renoveret. Vi får udskiftet alle de gamle fordelere, og alle forbindelser inkl. mellemkabler og stik i standerne bliver kontrolleret og om nødvendigt udskiftet. Alle forstærkere på frem- og returvej bliver reguleret, og der bliver lavet en kontrolmåling i alle standere.

Behovet for denne renovering er steget over de sidste par år, og beslutningen om at få arbejdet gennemført blev taget på generalforsamlingen i 2018 (punkt 6). Første etape sigter mod at nedbringe støjen i vores net for især at sikre en stabil, fejlfri og hurtig internetforbindelse.

Tidsplanen ser således ud:

Uge 48/49
Hjortlund, Kærvang, Merringgårdsvej, Bygmarken, Toftemarken, Havremarken og Stenlandsvej

Uge 49/50
Stenlandsvej og Mørbjergparken

Uge 50/51

Mørbjergparken, Mørbjergvænget, Lønbjergparken, Lønbjergtoften, Lønbjergvænget og Lønbjergvej

Uge 51
Naturparken, Stålmosevænget, Stålmosevej og Skovmosevej

Vejnavne med enkeltabonnenter er ikke nævnt. Sandrækkerne og Sandhøjen, er ikke en del af projektet, da disse områder er lavet for kort tid siden. Forstærkere kontrolleres og justeres dog i disse områder.

Alle bliver kun kortvarigt berørt af afbrydelser – dog vil de der ligger sidst på strengen, få flere afbrydelser end dem der ligger først på strengen. Arbejdet vil hovedsaligt foregå i dagtimerne. Bemærk at tidsplanen er vejledende og kan blive påvirket af ekstreme vejrforhold. Skulle der forekomme væsentlig forskydning i tidsplanen, vil vi informere om det i nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Til slut en opfordring til at følge Vindinge Antennelaug på Facebook. Det er her, vi hurtigst kan informere om fejl i anlægget. Til gengæld vil vi bede alle medlemmer om IKKE at “poste” opslag om problemer med TV-signaler og internet, med mindre problemet er konstateret i et større område (altså at flere naboer også er ramt). Oplever du problemer hjemme og kun dér, skal du altid oprette en sag i Helpdesk.