Frekvensomlægning 20. august 2018

Den tidligere annoncerede frekvensomlægning sker 20. august 2018

Du skal derfor ikke genindstille dit tv før denne dato. Vi melder nærmere ud i elektronisk nyhedsbrev, SMS, på hjemmesiden og i Facebook-gruppen “Vindinge Antennelaug“, når datoen og tidspunktet ligger helt fast.

Hvad du selv skal gøre 20. august (og ikke før!)

 • Du skal foretage en genindstilling / søgning af alle TV-kanaler.
 • Du skal måske genstarte dit modem

Ingen kanaler får nye programnumre. Hvis du har lavet favoritkanaler, skal dette måske gen-arrangeres, alt efter hvilket TV du har.

Du skal ikke foretage genindstilling af dit TV før vi melder det helt eksplicit ud på alle de medier, vi bruger.

Tidsplan for dagen 20. august 2018:

 1. Natten til 20. august, kl. 6 morgen: Vi slukker midlertidigt for de TV-kanaler, der ligger i frekvensområdet hvor internettet skal ligge fremover. Det er følgende:
  * De kodede tilvalgskanaler
  * De fire kanaler: Uptown og Uptown Classic, Hovedstaden og prøvekanalen.
  * DVB-C radiokanalerne
 2. Nat til 20. august, kl. 6 morgen: Internettet får nye frekvenser. Alle modems genstartes. Dette sker automatisk og før kl. 6 om morgenen. Hvis dit modem står og blinker på “online” og ikke kommer i gang af sig selv, så sluk det lige, tæl til 10 og tænd igen.Herefter kører internettet som det skal. Du kan se fortsat TV via GPLAY i løbet af dagen.
 3. Fra kl. 6.30 – og i løbet af dagen før kl. 14: Vi flytter rundt på TV-stationerne, der får nye frekvenser. Men de bibeholder programnummer: DR1 forbliver på programnr. 1, TV2 forbliver nr. 2, DR2 nr. 3 osv.
  De i pkt. 1 omtalte stationer kommer på igen i dette step.
 4. Mellem kl. 14 og 16: Vi foretager softwareopdatering af vores DVB-C tv-udstyr. I dette tidsrum vil der være helt slukket for al DVB-C TV og radio. FM-radio ændres ikke.
 5. Efter kl. 16: Du skal selv foretage en kanalsøgning på dine TV og evt. bokse (såsom harddisk-recordere).

 

Hvad sker ved omlægningen – den tekniske forklaring:

Vi ændrer stort set samtlige frekvenser for alle TV-stationerne. Vi ændrer ikke programnummer – dvs. at DR1 er program nr 1, TV2 er program nr 2, DR2 er program nr 3, osv.

TV-stationer fordeles digitalt. Det betyder (og det ændres ikke), at man samler 3-5 stationer og putter dem ind i en bærekanal eller containerkanal, hvor de sammen ligger og deles om datakapaciteten i denne. Sådan har det hele tiden været. En sådan containerkanal kaldes en MUX eller en QAM (udtales ‘kvam’). Vi har i dag 28 QAM-kanaler, til

 • 64 ukodede TV-kanaler i 5 pakker
 • 37 kodede tilvalgskanaler
 • 34 DVB-C radiostationer

Omlægning fra analog til digital fordeling af TV-stationerne er sket meget langsomt i det fælles Tune/Vindnge kabelnet. Vi begyndte så småt med digitale kanaler i 2006 og slukkede de sidste 2 analoge stationer 23. oktober 2017.

I samme tidsrum har vi gradvis udvidet den frekvensplads, der bruges til internet til i dag at bruge 24 kanalpladser til internettet.

For at ulejlige medlemmerne mindst muligt, så har vi i de seneste 5 år derfor alene gradvist taget de lediggjorte frekvenser fra de slukkede analoge kanaler til brug for internettet. Internetkanalerne og TV-kanalerne er derfor (før 20. august 2018) veritabelt flettet ind mellem hinanden.

Nu står vi i den situation at

 • vi skal kunne tilbyde Bredbånd-only og
 • vi skal kunne udvide internet-kapaciteten drastisk, fra 1.200 Mbit til op mod 6500 Mbit
 • vi skal kunne skifte fra 5 til 3 TV-pakker indenfor 1-2 år

Derfor er frekvensomlægningen nødvendig.

Vi samler alle internet-kanalerne og lægger dem lavest i frekvens (indenfor den hidtidige standard, DOCSIS 3.0)

Vi samler alle tilvalgs-TV-kanaler i et frekvensområde. De er i dag – inden omlægningen – flettet ind i mellem internet- og grundpakke-kanalerne. De bliver placeret på frekvenser ovenover internet-kanalerne, og under grundpakke-kanalerne.

Vi samler alle grundpakke-kanalerne i et frekvensområde, ovenover tilvalgskanalerne. Dermed kommer der ny startfrekvens, 450 MHz.

De øvrige pakker (betalingspakkerne: Mellem, Familie, Sport) flytter vi lidt ned i frekvens, idet vi i dag – før omlægningen – har ret megen “luft”, der stammer fra de i dag slukkede analoge versioner af TV-stationerne i betalingspakkerne.

Hermed frigøres næsten 200 MHz frekvenskapacitet. I stedet for at den øverste benyttede TV-frekvens er 834 MHz, bliver det 682 MHz.

Til gengæld kan vi åbne for brug af hele området fra ca 710-902 MHz til yderligere internetkapacitet. Dette bliver så under DOCSIS 3.1, der bliver den nye standard for internet på kabelanlægget. Vi håber, at vi kan tage dette i brug primo 2019 og få DOCSIS 3.1-duelige modems hjem. Vi tester nogle p.t., men de har softwaremæssige mangler.

(Når hele anlægget er færdigrenoveret om nogle år, så kan vi køre DOCSIS 3.1 op til 1218 MHz, med en samlet datakapacitet (downstream) på 6,5 Gigabit pr ø (10 Gigabit, hvis vi slukkede for alt TV). Men her og nu kan vi altså udnytte området 700-900 MHz og det rummer en kapacitet på ca 2 Gbit under DOCSIS 3.1)

 

Hvad sker der “omme bagved”?

Rent praktisk så skal vi omprogrammere den “kasse”, der danner alle TV-signalerne som vi fordeler ud i anlægget. Dette sker ved at vi laver alle ændringer på en “spejl”-kasse og tester på denne, og når dette er i orden, flytter ændringerne over på den kørende kasse.

Parallelt med dette skiftes så også alle frekvenserne på internettet. Vi genstarter alle modemmerne, som så selv bør finde de nye frekvenser. I praksis kan de være op til ½ time om at finde de nye frekvenser, men vi forventer dog, at de allerfleste vil komme online indenfor 5 minutter.

Vi foretager omlægningen sidst på natten, og dette primært for at sikre at folk har så lille et udfald på internettet som muligt.

Nye pakkefiltre

Når vi ændrer frekvenserne, så vil pakkefiltrene i standerne ved vejen ikke længere passe. Disse skal derfor udskiftes. Vi fjerner filteret for alle, der går op til fuldpakke. De, der går ned i pakke, vil så i en kort periode kunne se lidt flere kanaler, indtil de nye filtre er monteret.

De nye filtre har den egenskab, til forskel fra de gamle, at de alle – uanset pakke – åbner igen fra 710 MHz og opefter. Dette betyder, at alle, uanset pakke, vil kunne bruge et DOCSIS 3.1-modem, der kommer til at bruge frekvenserne over 710 MHz.

Der skal udskiftes ca. 350 filtre, og dette arbejde indledes straks, så snart frekvensomlægningen er sket.

Hvorfor har vi ikke udført frekvensomlægningen i sidste halvdel af juni som annonceret?

Fordi der var to vigtige TV-begivenheder: VM i fodbold og Tour de France, fordi alt for mange nøglepersoner er på ferie indtil 13. august, og fordi filterleverandøren ikke kunne levere filtrene på 8 uger, men skulle have 14 uger til det.

Hvorfor ikke bare køre alle kanaler kodede og udlevere programkort til alle?

Fordi omkostningen ved dette vil være 3-4 gange højere.