Ny CMTS – vigtig info

Skrevet af formand Ole Bendix

Som forventet medfører indførelse af ny teknologi altid visse udfordringer.

Den nye centralenhed ( CMTS ) i hovedstationen i Tune er implementeret for at kunne imødekomme de stigende krav til internetkapacitet. Tidligere på året ( i foråret ) øgede vi kapaciteten på internettet for at kunne klare den øgede trafikmængde, idet vi var tæt på at ramme loftet på den mulige kapacitet. Denne manøvre forløb uden  problemer.

I starten af august var det så tid til at udskifte CMTS. Dette gøres fordi vi i Tune/Vindinges internetsamarbejde var tæt på at ramme den øvre grænse for den gamle CMTS’ samlede kapacitet.

Vi besluttede ved den lejlighed at købe en CMTS, som i fremtiden vil kunne køre standarden Docsis 3.1.

Implementeringen af den nye CMTS har ikke været uden problemer, og de målinger vi får i vores overvågningssystem har været forbundet med en vis usikkerhed og visse mangler. Derfor har det taget den hårdt arbejdende bestyrelse længere tid end normalt at svare på henvendelser angående dette, men der har også været – og er stadig – længere svartid på andre henvendelser, herunder nye tilmeldinger.

Nogle medlemmer oplever fortsat nedsat hastighed. Der kan være flere årsager til dette,fx problemer i det overordnet net, men bestemt også hos jer selv.

Den måde vi allerede nu og i stigende grad fremover udnytter den båndbredde vi har til rådighed, presser installationerne til det yderste. Så hvis dine installationer ikke er udskiftet til HF-tætte komponenter, er det på tide at få det gjort.

Dårlige installationer skaber støj i nettet, og dette påvirker modems på den måde at de ikke kan udnytte frekvenserne og dermed ikke kan opnå højest mulig hastighed på internettet.

Vi gør alt for at jagte disse støjkilder når de er der, men det vil være en stor hjælp hvis I som medlemmer hjælper med til at sikre den fælles kvalitet i nettet ved at få gennemgået og ajourført jeres installationer i huset.

Nogle få har også klaget over at den trådløse dækning på routeren skulle være blevet ringere, men vi kan med sikkerhed sige at det ikke har noget med den ny CMTS at gøre.

Vi lancerer snart et nye produkt i foreningen, hvor medlemmerne kan købe et access point som tilsluttes til jeres modem via et LAN-kabel. Denne enhed giver en markant bedre trådløs dækning. Mere om dette når produktet er klart til salg.

Endelig jeg oplyse, at den øgede kapacitet i nettet allerede her efter sommerferien har betydet en temmelig stor stigning i forbruget, især her i Vindinge, så det har også været nødvendigt at opgradere den samlede indgående internetkapacitet, og der er allerede bestilt yderligere kapacitet til idriftsættelse i løbet af 4. kvartal 2017.

Til sidst en lille bøn fra formanden.  Der er 2 ting som er lidt meningsløst at skulle bruge tid på:

Ulovlig fildeling:

Personligt synes jeg det er ubehageligt at skulle rette henvendelse til medlemmer omkring dette, især når der er tale om gentagne tilfælde. Gør jer selv og bestyrelsen en tjeneste: UNLAD ULOVLIG FILDELING.

Meget stort internetforbrug hos enkelte brugere:

Enkelte medlemmer har en meget uhensigtsmæssigt stort forbrug på internettet.

Dette påvirker selvklart andre medlemmers oplevelse at kvaliteten af internettet. Bestyrelsen vil fortsætte med at overvåge forbruget, og vi forbeholder os ret til at lukke forbindelser med et abnormt stort dataforbrug. Heldigvis har der kun været få tilfælde, og vi sender naturligvis først en høflig henvendelse om at nedbringe forbruget, før vi skrider til lukning.

Venlig hilsen
Ole Bendix
Formand