Planlagt afbrydelse tirsdag 10. marts kl. 8-15

Tune foretager en større ombygning i hovedstationen. Der skal laves om på strømmen, og desuden skal der indsættes en ny hovedswitch mere samt en ny, kraftigere firewall. Endelig skal vi have forberedt ø-opdelingen, således at denne derefter kan ske successivt i løbet af foråret.

Der planlægges afbrudt tirsdag 10. marts fra kl 8.00 og det forventes afsluttet ved 15-tiden. I det meste af tiden vil der ikke være hverken Internet eller tv / radio.

Interesserede kan følge Tune Kabelnet via Twitter @tunekabelnet, som informerer inden afbrydelsen og efterhånden som systemerne kommer op at køre igen.