Vedtægtsændringer

Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen den 25.2.2015 forslag om ændringer af foreningens vedtægter. Begrundelsen for forslaget fremgår af det husstandsomdelte følgebrev til indkaldelsen.

De nye vedtægter – med rettelser efter den ordinære generalforsamling – kan downloades herunder. Den endelige version hedder Vedtægter NYE Vindinge 2015_rettet efter GF_FINAL. Alle tidligere versioner bedes kasseret.