Ordinær generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vindinge Antennelaug
Onsdag 25. februar 2015 kl.19.00 i Moesgaardens beboerhus, Kærvej 15F, Vindinge

Er din husstand forhindret i at deltage, kan fuldmagt downloades her: https://www.vindinge-antennelaug.dk/content/fuldmagt-til-generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
  a. Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter i henhold til følgebrevet. Det nye sæt vedtægter, bestyrelsen foreslår, kan ses på foreningens hjemmeside: www.vindinge-antennelaug.dk/vedtaegtsaendringer Bemærk at du skal være logget ind som bruger for at kunne se/downloade materialet. Medlemmer kan rekvirere et trykt eksemplar ved henvendelse til et af bestyrelsesmed- lemmerne.
   
 6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Keld Johansen, Ole Bendix, Søren Lehmann
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formand: Ole Bendix, Naturparken 14
Teknik: René Jensen, Mørbjergparken 53
Kasserer: Søren Lehmann, Mørbjergvænget 30
Sekretær: Keld Johansen, Mørbjergparken 1
Best. medlem: Bo Källberg, Mørbjergparken 27