Strømsvigt flere steder i Roskilde

Pt. er der ikke noget TV eller internet signal i Vindinge Antennelaug, fejlen skyldes en Højspændingsfejl i Dongs systemer.

Fejlen, kan følges her: http://www.dongenergy-distribution.dk/da/Privat/Kundeservice/Str%C3%B8msvigt/data/Pages/22072014Roskilde.aspx