ændring i programfladen

Ny kanalstruktur i kraft pr. 1.4.2014. Du kan læse om ændringerne under TV & Radio. Ny kanaloversigt kan downloades her https://vindinge-antennelaug.dk/TVogRadio/Kanaloversigt

De væsentligste ændringer er, at Kanal 6 er tilbage i Sportspakken, mens Canal 8 og 9 udgår (vi har tidligere informeret om problematikken, og det lykkedes desværre IKKE at nå frem til en aftale om i hvilken pakke kanalerne skulle ligge, derfor må de desværre udgå). 

Du skal lave en NY KANALSØGNING, så dit TV viser alle tilgængelige kanaler.

Komplet oversigt og prisliste for TV a la carte er ved at blive redigeret. Det vil fremgå af overskriften, når listen er færdigredigeret pr. 1.4.2014.