Ekstra Internet regning i februar – Hvorfor nu det!

Alle medlemmer, som har internet gennem Vindinge Antennelaug vil efter det første år løbende blive opkrævet for et halvt år ad gangen. 
Desværre var de løbende opkrævninger sat forkert op, og havde en pris på 135 kr. for et kvartal. Det rigtige beløb er 135 kr. pr måned og så et halvt år frem. Vi har løst dette ved at kreditere allerede opkrævet internet beløb (undtagen den første opkrævning på de 1620 kr. for første år). Herefter har vi faktureret alle månederne igen nu med de rigtige beløb, samt periode. 
For at spare penge på opkrævninger har vi opkrævet fra første løbende periode til og med 30/6 2014. Det betyder at nogle medlemmer vil blive opkrævet for 7-9 måneder. Dette vil sikre at næste opkrævning af internet vil blive på samme faktura som næste TV opkrævning for sidste halvår af 2014 og vi sparer derved udgifter til PBS/NETS opkrævninger.

BEMÆRK på opkrævningen er selve modregningen benævnt “Forudbetalt” og for ikke at det skal være løgn, så har vores opkrævningssystem valgt at indsættet informationen to gange. Dog er den kun trukket fra én gang.

Beregningseksempel for et medlem der har haft internet i mere end et år:

Medlem har fået internet fra Vindinge Antennelaug d. 30/10 2012. og har betalt de første 1620 kr. for først år.

Til betaling d. 6/1 2014 modtager medlemmet udover kontingent og TV opkrævning opkrævning for internet.

På opkrævningen er der to linjer – én for perioden 30/10 2013 – 31/12 2013 og én for perioden 1/1 2014 til 31/3 2014.:

Samlet 226,80 kr. 

Som nævnt er det opkrævede beløb forkert, fordi månedsprisen er sat til 45 kr. pr. måned (135 kr. kvt.). Derudover er der kun opkrævet et kvartal frem.

Derfor modtager medlemmet i slutningen af januar en ny opkrævning på internet hvor det tidliger opkrævet beløb (de 226,80 kr) er modregnet:

BEMÆRK at linjen “FORUDBETALT” er vist 2 gange, men kun trukket fra én gang.

Vær ligeledes opmærksom på at der opkræves internet frem til 30/6 2014, så næste internet betaling bliver på samme NETS/PBS opkrævning som TV opkrævningen for sidste halvår af 2014.

Vi håber at ovenstående eksempel giver mening og kan bruges til at du forstår din egen regning. Skulle du have yderligere spørgsmål, så skriv til os.

Vi beklager naturligvis det skete og håber på jeres forståelse!