“Mit signal er dårligt”…

Vi får stadig henvendelser fra medlemmer, som har problemer med at se enkelte eller flere digitale kanaler. Det har igen og igen vist sig, at fejlen skyldes en utæthed i husstandens installation. Derfor vil vi endnu en gang opfordre til at gennemgå kabler, stik, samledåser og forstærkere og sikre, at de er HF-tætte.

Enkelte medlemmer har fortalt, at de har oplevet fejl efter overgangen fra Yousee til Glenten. Dette kan skyldes, at vi samtidig med denne overgang installerede nyt og opgraderet udstyr, som udsender et renere digitalt signal.

Til gengæld er signalet lidt mere følsomt, således at man på visse typer “gammelt modtageudstyr” oplever signalet som dårligere. En opgradering som denne er en helt naturlig følge af den rivende udvikling på TV-området. Og det kræver – desværre – også visse opgraderinger i husstandens installation.

Se tidligere omdelt brochuren om anbefalinger i forbindelse med  antenne installationer og det nye mobilnet 4G / LTE

Brochuren “undgå flimmer” 

 

Her er nogle generelle råd, alle med fordel kan benytte sig af:

Uanset hvordan du modtager tv – om det er via egen antenne, kabel-tv, fællesantenne, satellit eller IP-tv – er det vigtigt, at du er opmærksom de forskellige forhold, der er beskrevet nedenfor. 

Er din egen smartphone eller bredbåndsdongle for tæt på tv-modtagerudstyret?

De mobilsignaler, som kan være årsagen til forstyrrelser, kommer enten fra en mobilantenne (en basisstation), som et mobilselskab har sat op i dit nabolag, eller fra en mobilterminal, en smartphone eller en bredbåndsdongle, der er placeret for tæt på dit tv-udstyr.

Hvis det forstyrrende mobilsignal kommer fra en smartphone eller en bredbåndsdongle, skal du blot flytte eller slukke det forstyrrende udstyr, så skulle tv-billedet komme igen.

Sørg for, at alle antennekabler er af god kvalitet

Et godt antennekabel er et kabel med dobbelt skærm, dvs. én skærm som flettet strømpe af metaltråd og en anden af metalfolie. Brug gerne kabler med fastmonterede stik fra fabrikanten.

Saml kablerne og komponenter ordentligt

Brug krympede F-connectorer fra din el-forhandler, hvis du skal samle kabler derhjemme.

Undgå ren plastik

Brug ikke stik, hvor inderlederen kun er skærmet med en plastikkappe.

Stikdåser og andre komponenter

Kontrollér at alle komponenter har metal-afskærmning. Stikdåser, hvor printpladen kun er afdækket af plastic, skal udskiftes. Visse stikdåser – fx gamle stikdåser – har kun metalafskærmning på den synlige bagside; det er ikke tilstrækkeligt.

Apparater og gennemsløjfning

Undgå at lave såkaldt gennemsløjfning fra ét apparat til et andet med antenneledning. For eksempel har det været almindeligt, at antennekablet blev tilsluttet i en videobåndoptager eller en DVD- eller BluRay-afspiller, og herfra blev tv-signalet koblet videre til tv med et kort antennekabel. Den installationsform duer ikke i en HF-tæt installation. Anvend SCART- eller HDMI-kabler mellem apparater.

Placering af tv-apparat

Visse tv-apparater kan måske ikke klare signaler i luften med fremtidens mobile signaler. Der kan opstå forstyrrelser af visse kanaler. Prøv at flytte lidt rundt på tv’et hvis muligt, inden der evt. investeres i et nyt tv.

Spørg løs eller søg på www-hjemmesider

Hvis du skal købe nyt tv, så spørg forhandleren, om det nye tv kan klare den ændrede anvendelse af 800 MHz-frekvensbåndet, hvor frekvensbåndet vil blive anvendt til 4G/LTE-mobilsignaler.

Det er i dag ikke muligt at give et enkelt svar på, hvordan du helt undgår forstyrrelser af tv-modtagelse. Det skyldes, at der kan være flere forskellige årsager til forstyrrelser af tv-modtagelsen. Blandt andet afhænger risikoen for forstyrrelser af, hvor du bor i landet, om du har egen antenne, om du er med i en antenneforening, hvordan dine specifikke modtagerforhold er, og hvordan dit modtagerudstyr er.

Hvis du oplever forstyrrelser af tv-modtagelsen, bør du derfor undersøge forholdene i dit område og din egen antenneinstallation. Spørg dine naboer, om de oplever problemer og hør dem om deres antenneinstallation og tv-udstyr. Du kan også kontakte din forhandler af antenne- og tv-udstyr for at høre, om de kan hjælpe. Du skal dog være opmærksom på, at selv fagfolk i mange tilfælde som udgangspunkt kun vil kunne give dig de samme oplysninger, som dem du kan læse på denne side.

Anbefalinger til en god antenne tv-tuner

Tv-tuneren er den elektroniske komponent i et tv-apparat, der omsætter radiosignalet til en digital datastrøm. Den digitale datastrøm omsættes herefter af anden elektronik i tv-apparatet til bl.a. lyd og billeder.

Erhvervsstyrelsen har ved fastsættelse af vilkår for udnyttelsen af 800 MHz-frekvensbåndet forudsat, at tv-tuneren tilhører de 90 % bedste udstyr på markedet. Det betyder, at størstedelen af det modtagerudstyr, der i dag er på markedet, er beskyttet.