Korte TV- og Internet afbrydelser

Lørdag 2. marts i 14 minutter. Fredag 8.3.2013 kl 20.24-20.32 og igen lørdag 9.3 kl 8.16-8.19 samt igen 2 gange senest kl 18.59-19.07 var tv og internetforbindelsen til området ved kirken og Skolegade (tilsluttet 2011), Lunden og Øst-øen samt Vindinge afbrudt.

Årsagen til fejlen er ikke fundet, men der arbejdes på det. Vi mener at have indkredset det til strømforsyningen til de dele af fiberudstyret, der deler samme grundramme. Fra dette har vi så i aften fået fjernet et managementmodul, der ikke er strengt nødvendigt for at det kan køre, men som, hvis dette fejler, ville kunne afbryde, og dermed være en forklaring. Vi holder fortsat skarpt øje, men i alle tilfælde har fejlen stået så kortpå, at selv om der var en tekniker stand by her i byen, er han ikke nået frem førend fejlen var gået i sin mor igen.