Nyt mobilt bredbånd forstyrrer tv

Til næste år tages de tidligere tv-frekvenser i 800 MHz-båndet i brug til mobilt bredbånd i Danmark, og ingen ved i hvilket omfang, det vil give anledning til tv-forstyrrelser. Men i Sverige er man allerede begyndt på at bruge frekvenserne til bredbånd, og nu har de første tv-forstyrrelser vist sig.

De svenske tv-seere er så småt begyndt at mærke konsekvenserne af det mobile bredbåndsnet i 800 MHz-båndet, som er i fuld gang med at blive rullet ud i Sverige. Det viser en foreløbig evaluering af forstyrrelser af tv-signalet som følge af de nye bredbåndsfrekvenser, som den svenske myndighed på området, Post- och Telestyrelsen, har lavet. Det skriver Ingeniøren.

De teleselskaber i Sverige, der benytter 800 MHz-båndet, har været forpligtede til at oprette en hotline, som de ramte tv-seere kan henvende sig til, og i perioden fra januar til marts 2012 har "hundredevis" af seere henvendt sig, fremgår det af Post- och Telestyrelsens evaluering. Historien melder ikke noget om, hvor mange af tilfældene, der vitterligt skyldtes mobilt bredbånd, men ofte viser det sig, at der står en mobilmast i nærheden, som benytter 800 MHz-båndet.

Problemerne opstår, fordi dette frekvensbånd netop er et tidligere tv-bånd, og derfor er antenner, forstærkere og tv-apparater ikke indrettet til at sortere disse frekvenser fra.

I Sverige kan man ved henvendelse til teleselskabernes hotline få tilsendt et gratis filter, som i en del tilfælde vil kunne løse problemet, men i Danmark er der ikke planer om en tilsvarende ordning med gratis filtre, når de samme frekvenser fra 2013 tages i brug til mobilt bredbånd her. Derimod er der i Danmark lagt særlige restriktioner på sendestyrken for den del af frekvensbåndet, der ligger tættest på tv-signalerne, og ingen ved i hvilket omfang, der vil opstå problemer herhjemme. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at op mod 10.000 danske husstande vil opleve forstyrrelser.

Såvel de svenske som de danske tal forholder sig alene til husstande, der modtager tv fra de jordbaserede sendenet, men nogle eksperter mener, at også kabel-tv-seere vil kunne blive ramt.

Kilde: TVNYT